Go to Top

Observations forløb 6-12 måneder

Ravnbjerghus laver pædagogisk – psykologiske observationsforløb for børn i alderen 5-13 år. Udredningen har til formål at afklare hvilket anbringelses type der er det bedst egnede til barnet. Professionel plejefamilie – Døgninstitution – Netværks anbringelse.

Et observationsforløb koster det samme i døgnpris som ordinær plads i Ravnbjerghus og inkluderer neuropsykologisk udredning, samt afsluttende pædagogisk og psykologisk rapport.

For nærmere info, kontakt leder Jesper Andreassen. Tlf. 29 63 48 23