Go to Top

Blog Archives

Vinter 2015

Vinter 2015. Ravnbjerghus og Fritidshuset indgår nu i et for projekt til et større udviklingsprojekt der skal synliggøre, hvordan den bedste trivsel og udviklng opnås til anbragte børn. Mandag Morgen er facilitator på projektet, og Ravnbjerghus deltager i samarbejde med Mariagerfjord kommune. Se link. https://www.mm.dk/anbragt-deltagende-organisationer

Forældre Mentor ordning.

Forældre til børn der bor i Ravnbjerghus tilbydes nu at deltage i Forældre Mentor ordning. Forældre Mentor er et tilbud om at få aktiv støtte og hjælp til at få familien til at fungere bedre samtidig med at et barn er anbragt i Ravnbjerghus. Tilbuddet om Forældre Mentor ordning er ikkke forbundet med yderligere udgift for anbringende kommuner. For mere info, kontakt Souschef Tanja Børresen (20 44 81 22), eller Leder Jesper …Read More

Observations forløb 6-12 måneder

Ravnbjerghus laver pædagogisk – psykologiske observationsforløb for børn i alderen 5-13 år. Udredningen har til formål at afklare hvilket anbringelses type der er det bedst egnede til barnet. Professionel plejefamilie – Døgninstitution – Netværks anbringelse. Et observationsforløb koster det samme i døgnpris som ordinær plads i Ravnbjerghus og inkluderer neuropsykologisk udredning, samt afsluttende pædagogisk og psykologisk rapport. For nærmere info, kontakt leder Jesper Andreassen. Tlf. 29 63 48 23