Go to Top

Opholdssted godkendt efter §66, stk. 1, nr.5 i Nordjylland

Opholdsted / Døgntilbud for børn og unge med psykiske og fysiske handicap

Ravnbjerghus er et fondsejet døgntilbud for børn og unge med psykiske og fysiske handicap.

Ravnbjerghus henvender sig til børn og unge i alderen 6 – 18 år der primært modtager specialundervisning, men er fysisk selvhjulpne. Det er typisk børn og unge med nedsat kognitivt funktionsniveau, som har behov for specialpædagogisk støtte.

Formålet med anbringelsen aftales i visitationen og der evalueres løbende på aftalte målsætning.

Ravnbjerghus er godkendt af Social Tilsyn Nord.

Målgruppe:

Børn og unge i alderen 6 til 18 år. (18-23 efterværn i mellemudslusning)
Børn og unge med kontaktvanskeligheder/ tilknytningsforstyrrelser.
Børn og unge, der primært har modtaget specialundervisning.
Børn og unge med diagnoser svarende til ADHD eller Autisme spektrum forstyrrelser (ASF).
Børn og unge med vidtrækkende psykiske og fysiske handicap.

§ 66, stk. 1, nr.5 (almindeligt opholdssted) 

Se også Fritidshuset

Leder Jesper Andreassen
Tlf. 29 63 48 23
Email. ja@ravnbjerghus.dk

Tanja

Souschef Tanja Børresen
Tlf. 20 44 81 32
Email. tb@ravnbjerghus.dk